Theo en Bernadet van der Louw

Land

Vanuit Nederland betrokken bij vertaalprojecten in verschillende landen

Taak

Vertaalconsulent / taalkundig consulent

Beschrijving

Theo is als vertaalconsulent met specialisatie ‘Oude Testament’ betrokken bij een project in Mexico en een project in West-Azië (gestationeerd in Canada).
Bernadet werkt met gebarentalen en is zowel taalkundig als vertaalconsulent. Zij is betrokken bij het werk in Nederlandse Gebarentaal, en een gebarentaalproject in het Midden Oosten. Ze controleert de vertaling zowel op exegese als op natuurlijkheid. Daarnaast helpt ze bij het opleiden van dove consulenten.

Uitzendende gemeente

Protestantse Gemeente Emmeloord
PKN wijkgemeente Martinikerk Groningen
Pinkstergemeente Doetinchem

Rekeningnummer

NL65 RABO 0378 3068 39 t.n.v. Wycliffe Comité Van der Louw

Gebedspunten

  • Bid voor veiligheid tijdens de reizen die Theo en Bernadet moeten maken.
  • Bid voor de drie kinderen van Theo en Bernadet die het niet altijd leuk vinden als ouders om de beurt op reis zijn.
  • Bid voor de vertalers van de projecten waarbij Theo en Bernadet betrokken bij zijn. Zij krijgen vaak te maken met aanvechtigingen.
  • Bid voor een goede balans als de vertalingen vanuit Nederland gecontroleerd worden. Dit werk vindt vaak plaats achter de computer met weinig contacten en is niet altijd makkelijk.
  • Bid voor meer vertaalconsulenten die gespecialiseerd zijn in gebarentalen. In steeds meer landen is interesse in een vertaling in gebarentaal, maar wereldwijs is er een handjevol consulenten.

Meer informatie

Theo is op afstand betrokken bij de afronding van het OT in een inheemse taal in Mexico. Het leeuwendeel van het werk doet hij via internet en skype. Daarnaast is Theo betrokken bij het controleren van zowel oud-oudtestamentische als nieuw-testamentische boeken in een taal uit een gesloten land in West-Azië.
De gebarentaalprojecten waarbij Bernadet betrokken is, publiceren hun vertaling op video. Mensen die doof geboren zijn hebben vaak moeite met lezen omdat ze de gesproken taal niet goed hebben leren beheersen. Dit is voornamelijk zo in landen waar geen of slecht dovenonderwijs is. De geschreven Bijbel is voor deze mensen niet of moeilijk te begrijpen.