Walter en Ineke Verschoor

Land

Nederland

Taak

Sinds 1993 werken we als ondersteunende werkers bij Wycliffe. Walter in het financiële management en Ineke in ontwikkelingshulp en nu in het bekendmaken van het Bijbelvertaalwerk.

Website/weblog

www.walterenineke.nl »

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente

Rekeningnummer

NL48 RABO 0378 3073 39 tnv Wycliffe Comité Verschoor