Wilma Wolthuis

Land

West-Afrika

Taak

Taalkundig consulent

Beschrijving

Wilma ondersteunt als taalkundig consulent lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Ze geeft les in Afrikaanse taalkunde, coördineert taalkundig werk en helpt vertaalteams bij spellingsregels, grammatica onderzoek, woordenboekontwikkeling en de beschrijving van de taal.

Uitzendende gemeente

Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer

NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Comité Wilma en Ruth

Gebedspunten

  • Bid en dank voor gezondheid en veiligheid voor Ruth en Wilma.

  • Bid en dank voor Ruth dat ze zich goed ontwikkelt o.a. in het Franse schoolsysteem.

  • Bid voor Wilma als ze zich inwerkt in nieuwe talen om te helpen bij de analyse. Bid voor goede contacten met lokale medewerkers in deze talen.

Meer informatie

Wilma Wolthuis woont samen met haar dochter Ruth (10 jaar) in Burkina Faso. Ze werkt al sinds 1996 voor Wycliffe in West-Afrika.Projecten in West-Afrika: