<< Terug naar overzicht

Wycliffe Dag van Gebed

11 november is Wycliffe’s internationale dag van gebed. Het is een wereldwijde dag waarop we dank, vreugde en afhankelijkheid vieren. Bidt u mee?

Onze God is almachtig en toch betrekt hij ons bij Zijn missie. Gebed is een onmisbaar deel van die betrokkenheid. Het houdt ons geworteld in onze relatie met Hem.

  • We danken God voor wie Hij is en hoe hij steeds weer het onmogelijke mogelijk maakt.
  • We vieren dat God doorgaat met het openen van deuren en harten om zijn missie te volbrengen.
  • We erkennen onze afhankelijkheid, alles wat we hebben en zijn is door God.

WDP2015

Dag van Gebed

De Wycliffe Dag van Gebed kent een lange traditie onder personeel en lokale kerken om samen te bidden voor het Bijbelvertaalwerk. Natuurlijk bidden wereldwijd elke dag mensen dat Gods Woord mensen en gemeenschappen zal veranderen. Maar op één dag in het jaar, 11 november, komen in allerlei verbanden en op allerlei plaatsen mensen speciaal samen om te bidden.

Waarom 11 november?

Op 11 november 1933 stak Cameron Townsend, de oprichter van Wycliffe, de grens over met Mexico omdat God zijn gebed beantwoorde. Het was een enorme stap voorwaarts voor het Bijbelvertaalwerk en het begin van de wereldwijde Wycliffe-organisatie.

Bid mee

Ondanks het feit dat er het hele jaar door in allerlei verbanden voor het Bijbelvertaalwerk wordt gebeden, is het bijzonder om samen gericht te bidden rondom een onderwerp. Dit jaar bidden we rondom Mattheüs 6:9-13. De discipelen vragen Jezus hoe ze moeten bidden. Daarop deelt Hij een gebed met hen dat door christenen al eeuwen wordt nagebeden.

9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Tips voor gebed

In plaats van het gebed te bidden, gebruiken we elk deel als een deelonderwerp om over te bidden. Hieronder noemen we per vers een paar opties voor uw persoonlijk- of groepsgebed:

Vers 9: Deel in kleine groepjes hoe u God hebt leren kennen. Deel wat u het mooiste vindt aan een kind van God zijn en wat u er het mooiste aan vindt om een deel te zijn van Zijn familie.
Vers 9: Het doel van ons leven is om God te verheerlijken. Denk na over hoe uw gebed Hem het beste kan grootmaken. In Gods Woord maakt Hij zich bekend door verschillende namen. Welke naam betekent voor u het meeste?
Vers 10: Bid dat God Zijn Koninkrijk zal komen en dat zijn wil zal worden gedaan en betrek dit op gebedspunten uit de Gebedskalender of uit de gebedspunten van de veldmedewerker waar u bij betrokken bent. Noem ook gebedspunten die bij u opkomen met betrekking tot de kerk, Bijbelvertaalwerk en ander werk op het gebied van taal.
Vers 11: Deel de noden die u bij uzelf opmerkt bij het werk in Gods Koninkrijk op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied. Bid voor elkaar dat God zal voorzien in deze noden.
Vers 12: Denk na over alles wat God u in het afgelopen jaar heeft vergeven. Laat zijn vergeving diep tot u doordringen. Vraag God om u te laten zien op welke gebieden u mensen misschien niet kunt vergeven. Vraag God om hulp om dat toch te doen.
Vers 13: Bedenk welke verleidingen u tegenkomt in uw leven en werk. Neem tijd om voor elkaar te bidden.
Vers 13: Beëindig de gebedstijd door het prijzen van God door Psalmen en liederen. Dank God voor het voorrecht om Zijn kind te mogen zijn, verbonden met Hem en elkaar. Dank dat we samen mogen werken aan Zijn Missie.

We zijn geroepen om samen te bidden. Een persoon, hoe getalenteerd ook, is beperkt in wat hij of zij kan bereiken voor Gods Missie. Alleen door samen te werken kunnen we alles bereiken wat Hij voor ons heeft weggelegd. Bedankt voor uw bijdrage!

Meer gebed

Wilt u vaker biddend betrokken zijn bij het werk van Wycliffe? Heel fijn! We doen een paar suggesties:

  • Wycliffe heeft een maandelijkse gebedskalender die u gratis kunt aanvragen.
  • Houdt deze website en onze Facebook– en Twitteraccounts in de gaten voor actuele gebedspunten.
  • Kijk via de wereldkaart op de persoonlijke pagina’s van veldmedewerkers voor hun gebedspunten.

Gebedsdag in Tanzania

‘Ieder jaar wordt er wereldwijd binnen Wycliffe Bijbelvertalers op 11 november een dag van gebed gevierd. Ook op ons vertaalcentrum leggen we het werk dan neer en gaan als collega’s op de knieën om samen ons vertrouwen in God uit te spreken, onze schuld te belijden, en te vragen om een zegen op ons werk. Het was een enorm inspirerende dag en we voelden ons sterker met elkaar verbonden dan tevoren.’

Lees verder op de weblog van de familie Kamphuis in Tanzania.

Reacties zijn gesloten.