Periodieke schenking

U kunt tijdens uw leven al een gedeelte van uw vermogen schenken aan Wycliffe. Een gift kunt eenvoudig doen door een overschrijving via de bank.

Als u het Bijbelvertaalwerk met een groot bedrag wilt ondersteunen, dan is het afsluiten van een schenkingsovereenkomst voor een periodieke gift wellicht iets voor u.

Belasting

Bij een schenkingsovereenkomst is het bedrag onder voorwaarden volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als u Wycliffe een groot bedrag schenkt zonder de schenkingsovereenkomst, dan is een gedeelte daarvan niet aftrekbaar en geldt een maximaal aftrekbaar bedrag per jaar.

Voorwaarden

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden. Uw gift is een periodieke schenking als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Schenking vastleggen

U kunt kiezen of u de schenking via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de schenking doet.
Download de overeenkomst »

Meer informatie

Wilt u eerst meer weten over periodiek schenken? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.
Naar de website »

 


 

CBF

Wycliffe heeft het CBF-keur voor goede doelen.
Meer informatie »

ANBI

Wycliffe Bijbelvertalers is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Door de ANBI-status is Wycliffe vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan het Bijbelvertaalwerk. Het RSIN-nummer van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is: 804 855 110