Kerst in de eigen taal

Vandaag vieren we kerst. Op zoveel plekken in de wereld hebben mensen nog geen toegang tot de boodschap van dit feest…400 jaar geleden hadden we dit in Nederland ook niet. Toen werd het startsein gegeven voor de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de bekende Statenvertaling.

Het raakt me, dat nu zoveel jaar later nog 1,5 miljard mensen Gods Woord in hun eigen taal moeten missen. Helpt u ons mee hier verandering in te brengen door gebed en financiële steun?

Ik wens u gezegende Kerstdagen!

Bram van Grootheest
Directeur Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

 

Ik geef deze kerst aan het bijbelvertaalwerk!