Help Papoea-Nieuw-Guinea na de aardbeving

Meer dan 150.000 inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea werden begin maart 2018 slachtoffer van een reeks zware aardbevingen. Omdat het afgelegen gebied zeer moeilijk toegankelijk is, bleef noodhulp van enige omvang uit. Daarom hebben wij een noodhulpactie gestart. 

Update juni 2018
Duizenden mensen op Papoea-Nieuw-Guinea deden een beroep op onze hulp na de ingrijpende aardbevingen begin maart. Op die hulpvraag werd in Nederland veel gereageerd. We zijn onder de indruk van de betrokkenheid van zoveel mensen en kerken bij de slachtoffers van het aardbevingsgeweld in Papoea-Nieuw-Guinea.

In totaal kwam er een bedrag van 170.000 euro binnen. Een bedrag waar we enorm blij en dankbaar mee zijn. In samenwerking met partnerorganisaties is dit geld besteed aan verschillende hulpvragen. Er werden helikoptervluchten gemaakt om de ernst van de situatie in kaart te brengen, er werd voedsel gedistribueerd, er werden medische evacuaties uitgevoerd en we hebben watertanks geplaatst. Ook zijn er workshops traumaverwerking gehouden.

 

Gebed
We willen u vragen te blijven bidden voor de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea. Het gaat om de volgende concrete gebedspunten:
– Bid voor vrede en rust voor de inwoners van het land.
– Bid dat de geboden hulp mensen nieuwe moed en energie geeft om hun dagelijks leven weer op te pakken.
– Bid voor de coördinatie van de hulp.

 

DONEER VOOR PAPOEA-NIEUW-GUINEA*

*Giften die na eind juni binnenkomen voor de Noodhulp, worden bestemd voor projecten in Papoea-Nieuw-Guinea.

————————————————————————————————————————————————————————————

Bericht 7 maart 2018

Tien dagen na de eerste aardbeving is de omvang van de ramp nog steeds moeilijk te duiden, stelt onze directeur Bram van Grootheest van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. “Vast staat wel dat overal in het gebied sprake is van grote aardverschuivingen. Door de traditionele bouwwijze valt de schade aan gebouwen mee; het grootste risico zit nu in de water- en voedselvoorziening en de levensgevaarlijke situaties op instabiele berghellingen.”

Noodhulp
Vanuit het aardbevingsgebied ontvangt Wycliffe vooral signalen van een tekort aan water, voedsel en medicijnen. “Die nood willen we nu als eerste lenigen. Samen met hulporganisatie MAF leggen we contact met de dorpen die nog bereikbaar zijn en brengen we eerste levensbehoeften.” Van Grootheest realiseert zich dat het bieden van noodhulp geen dagelijks werk is voor zijn collega’s ter plekke. “Maar we kijken om ons heen en constateren: er is niemand anders om het werk te doen. De overheid is niet in staat het gebied te bereiken, en andere buitenlandse organisaties zijn er in het gebied nauwelijks te vinden. Dankzij onze kennis van het gebied en de goede relaties met de lokale bevolking kunnen we nu snel noodzakelijke hulp bieden.”

In shock
Bijbelvertaalster Anne Stoppels was in het gebied op het moment dat de aardbeving plaatsvond. “Men is hier wel wat gewend als het om aardbevingen gaat, maar dit is van een heel andere orde. Veel mensen zijn compleet in paniek. De aardbeving vond ’s nachts plaats en veroorzaakte ook een flinke brand op een verderop gelegen olieveld waar gaspijpen sprongen. Toen het eenmaal licht werd, konden we op de bergrug die de grens van het Onobasulu gebied is, allemaal kale plekken zien, waar enorme aardverschuivingen hadden plaats gevonden. De mensen waren allemaal in shock.”
De onrust en de angst duren voort, zegt Stoppels. “Gisteren was er weer een aardbeving met een kracht van 6.7 op de Schaal van Richter. Ook er zijn voortdurend kleinere naschokken, om de 10, 20 minuten. Mensen zijn uit angst weggevlucht uit de dorpen en zitten nu hutje mutje bij onze landingsbanen, wat een enorme druk geeft op het weinige drinkwater en voedsel en sanitaire voorzieningen.”

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn vanuit Wycliffe Bijbelvertalers 18 Nederlandse veldwerkers actief. Zij maken het allemaal naar omstandigheden goed.