(Abukari en) Joke Yakubu

Land

Ghana

Taak

Joke geeft (mede)leiding aan een project dat uitgevoerd wordt op basisscholen. Dit project verzorgt leesonderwijs in de moedertaal (Dagbanli) van de kinderen. Joke verzorgt de training van leerkrachten, ontwikkelt leesmateriaal, helpt bij het management van het project en is verantwoordelijk voor donorrelaties en fondswerving. Abukari is dominee voor de ‘Good News Bible Church.’ Hij sticht kerken, traint kerkleiders en geeft mede leiding aan de nationale kerk.

Gebedspunten

  • Bid voor een goede balans tussen werk en gezin.
  • Bid dat Gods liefde zichtbaar wordt, door alles wat familie Yakubu doet. Juist in een omgeving waar het christendom nauwelijks geaccepteerd wordt.
  • Bid voor bescherming en bemoediging van de kleine groep christenen die er wel is.
  • Bid voor bescherming bij het vele reizen.
  • Bid voor voldoende financiële ondersteuning voor het alfabetiseringswerk.

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente

Rekeningnummer

NL20 RABO 0378 3078 43 tnv Wycliffe Comité Yakubu-de Lange

Meer informatie

Slechts 20 procent van de kinderen in het noorden van Ghana die de basisschool afrondt, kan lezen en schrijven. Joke werkt voor een lokale partner ‘Literacy & Development through Partnership’ (LDP). Het project verzorgt leesonderwijs op basisscholen in de taal van de Dagomba – Dagbanli. LDP werkt nauw samen met het ministerie van Onderwijs. Slechts 5 procent van de Dagomba is christen. De meeste Dagomba hangen een andere religie aan.
De volledige Bijbel is vertaald in het Dagbanli. LDP is een christelijke organisatie die door haar werk en dienstbaarheid Gods liefde laat zien en de Bijbel tot een leesbaar boek maakt.

Veldmedewerkers in Ghana: