Jacob en Albertine Karels

Land

Tanzania

Taak

Vertaaladviseur

Website

www.jacobenalbertine.nl »

Uitzendende gemeente

Hersteld Hervormde Gemeente

Rekeningnummer

NL47 RABO 0145 9679 13 tnv Wycliffe Comité Karels