Jenita

Land

Zuidoost-Azië

Taak

Alfabetiseringswerk

Uitzendende gemeente

Gereformeerde Gemeente te Doetinchem i.s.m. ZGG

Rekeningnummer

NL09 RABO 0302 3496 69 t.n.v. Wycliffe Comité Jenita

Gebedspunten (update: mei 2020)

  • Dank voor de goede gezondheid die ik heb.
  • Dank voor de hulp die we konden geven aan mensen om ons heen die vanwege de Coronacrisis hun inkomsten zagen wegvallen.
  • Dank voor het prachtige nieuwe gebouw waarin we kunnen werken.
  • Dank voor ervaren en toegewijde collega’s die mij helpen workshops te leiden op een manier die aansluit bij de cultuur en het niveau van de deelnemers.
  • Dank voor al de enthousiaste workshopdeelnemers, die met zoveel nieuwe kennis en vaardigheden weer terug gaan naar hun eigen dorpen.
  • Bid voor genoeg tijd en ook voor doorzettingsvermogen en motivatie voor taalstudie.
  • Bid voor wijsheid om mijn tijd goed te plannen en te besteden in deze onzekere tijd.
  • Bid voor goede mogelijkheden om contact te blijven houden met de managers van de alfabetiseringsprojecten, en ook met de collega’s die nu vanuit hun thuisland werken in deze tijd dat reismogelijkheden beperkt zijn.
  • Bid voor lichamelijke en geestelijke bescherming van alle mensen die bij de verschillende projecten betrokken zijn.
  • Bid voor mij persoonlijk, voor een leven waarin duidelijk is dat ik ‘tot Gods eigendom gemaakt ben’ en waarin ik de ‘deugden verkondig van Hem Die mij uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ (n.a.v. 1 Petrus 2:9)

Artikelen

Jenita verhuisde naar Thailand om Gods Woorden door te geven – interview met cip.nl.