(Jeroen en) Joanne van der Vlist

Land

Madagaskar

Taak

Vertaalconsulent

Beschrijving

Joanne werkt als vertaalconsulent.

Website

www.missiemadagaskar.org »

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente De Rank Rivierenland te Vianen

Rekeningnummer

NL68 RABO 0378 3069 79 t.n.v. Wycliffe Comité Van der Vlist

Gebedspunten

  • Madagaskar staat in de top tien van de armste landen van de wereld. De vertalers doen hun werk vrijwillig, maar hebben evenals het gros van de bevolking vaak erg weinig middelen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Bid voor hen!
  • Bid ook dat onder kerkleiders steeds meer het inzicht doorbreekt van de noodzaak van een Bijbelvertaling in de diverse talen in Madagaskar.

Meer informatie

Het Lucas-evangelie en de Jezus-film zijn in Madagaskar vertaald in acht lokale talen. De meeste vertaalteams hebben er daarna voor gekozen om de zesdelige serie The Wonderful Plan of God te vertalen. Die serie volgt de rode draad van de Bijbel, vanaf Genesis en de aartsvaders, de koningen van Israël, en de profeten naar de tijd van Jezus (Lucas), de eerste gemeente (Handelingen) en thema’s uit de nieuwtestamentische brieven tot aan de eindtijd (Openbaring). Joanne werkt met name met het Betsimisaraka Avaratra team; deze mensen wonen in het noordoosten van Madagaskar. Het team is momenteel bezig de schriftgedeelten te vertalen die de komende drie jaar gebruikt worden in de liturgie in de gevestigde kerken. Als dat ook afgerond is, zal de bevolking al een groot deel van het Nieuwe Testament in haar eigen taal kunnen lezen.Projecten in Madagascar:

Veldmedewerkers in Madagascar: