Klaas en Dineke

Land

Zuid-Azië

Taak

Sinds 2011 werken Klaas en Dineke in Zuid-Azië. Hun organisatie ondersteunt de lokale bevolking door middel van taalonderzoek en taalontwikkeling. Daarnaast support zij de lokale kerk in het gebruik van de bijbel. Dit met als doel dat mensen op een holistische manier God leren kennen, en Zijn koninkrijk kan groeien.

Weblog

www.wereldwerkers.nl »

Uitzendende gemeente

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Rekeningnummer

NL54 RABO 0151 8141 71 tnv Wycliffe Comité Klaas en Dineke

Gebedspunten

  • Bid voor het werk dat Klaas doet met de lokale collega’s, dat het inzicht in het culturele aspect van hun werk groter wordt.
  • Bid dat het Monitoring & Evaluation-systeem een zegen zal zijn voor alle partijen.
  • Bid dat Dineke een significante rol kan spelen in het welzijn van de groep en vooral voor de nieuwe leden.
  • Bid dat Klaas en Dineke een goede balans vinden in werk en familie taken.
  • Bid dat Dineke haar studie goed gaat.

Meer informatie

Klaas werkt aan het vergroten van het onderlinge culturele begrip. Hij ondersteunt lokale vertalers met het begrijpen van verschillen tussen hun cultuur en de cultuur van de Bijbel.  Door middel van workshops traint hij collega’s, die overal vandaan komen, in het oog hebben voor cultuurverschillen in de  samenwerking. Hiernaast werkt hij aan Monitoring & Evaluation binnen de organisatie. Hiermee wordt gekeken naar hoe de organisatie zijn werk doet en hoe dit verbeterd kan worden. Klaas is gevraagd om het Scripture Use team te managen. Dit team maakt video’s, audiobijbelverhalen, bijbelstudiemateriaal en meer producten die het toegang krijgen tot / gebruik van de bijbel promoten.

Dineke werkt parttime als member care facilitator. Haar werk is gericht op het psychische en geestelijke (relatie met God) welzijn van expats die voor de organisatie werken.  Ze organiseert onder andere retraites en gebedsbijeenkomsten, verzorgt het introductieprogramma voor nieuwkomers en is beschikbaar als praatpaal en coach. Daarnaast zorgt ze voor de kinderen Maya (2013) en Boaz (2014).