Michael en Hanneke Awimbilla

Land

Ghana

Taak

Michael: coordinator taalontwikkeling voor Kusaal en Bijbelgebruik stimuleren.
Hanneke: consulent voor verbetering van de toegankelijkheid van onderwijs in eerste taal.

Beschrijving

De Kusaal bijbel bestaat sinds 2015. Toch is die voor vele Kusasis niet toegankelijk, vaak omdat ze analfabeet zijn. Het onderwijs in Ghana wordt gegeven in het Engels. Hierdoor hebben de Kusasis die wel op school hebben gezeten, niet voldoende kennis van het Kusaal. Om alle Kusasis toegang tot de Bijbel te geven lobbied Michael voor Kusaal als een leervak op alle scholen en coördineert hij dat alle Bijbelboeken omgezet worden op audio. De Kusaal Bijbel krijgt een app voor gebruik op mobiele telefoons, zodat iedereen deze kan horen en lezen.

Onderwijs in Ghana scoort laag. Eén van de vele problemen is dat kinderen op school starten met een vreemde taal. Ghana kent ruim 60 talen, slechts 11 worden als officieel leervak toegestaan. Hanneke werkt mee om lesboeken in de Ghanese talen te produceren en te stimuleren dat deze boeken op scholen gebruikt gaan worden.

Uitzendende gemeente

Evangelische Gemeente Hoogeveen

Rekeningnummer

NL18 RABO 0145 7694 88 tnv Wycliffe Comité Awimbilla

Gebedspunten

  • Bid dat harten en levens van de Kusasis aangeraakt worden door het lezen of luisteren naar het Woord van God in Kusaal.
  • Bid dat er toestemming wordt gegeven om Kusaal als leervak te introduceren op basis- en middelbare scholen.
  • Bid voor de kinderen in Ghana. Veel kinderen gaan niet naar school of verlaten snel de school.
  • Bid voor de programma’s die er zijn om kinderen te bereiken, ook de meisjes.
  • Bid voor de veiligheid van de veldmedewerkers die lange reizen maken over slechte wegen. Dit alles om ook de verafgelegen dorpen te bereiken.

Veldmedewerkers in Ghana: