Michel en Erna Pauw

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Taak

Training en vertaalwerk

Beschrijving

Michel is als onderwijsdirecteur en docent Bijbels Grieks en Hebreeuws en taalkunde verbonden aan de Bijbelvertaalschool in Ukarumpa. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het cursusaanbod. Op de Bijbelvertaalschool worden Papoea-Nieuw-Guineeërs opgeleid tot Bijbelvertalers. Ook zijn Michel en Erna betrokken bij de vertaling van de Bijbel in het Arammba, 1 van de ruim 800 taalgroepen van Papoea-Nieuw-Guinea.

Website/weblog

www.michelenerna.nl »

Rekeningnummer

NL66 RABO 0144 7878 57 tnv Wycliffe comité Pauw

Gebedspunten

  • Dank voor de grote ontvankelijkheid en betrokkenheid van Papoea-Nieuw-Guineërs bij het Bijbelvertaalwerk.
  • Bid voor de vele Papoea-Nieuw-Guineese studenten die opgeleid worden tot Bijbelvertaler. De opleiding is zwaar, zeker voor studenten die niet meer vooropleiding hebben gehad dan de lagere school.
  • Bid voor de Arammba mensen die verlangen naar meer van de Bijbel in hun eigen taal.

Meer informatie

De Bijbelvertaalschool in Ukarumpa is opgezet vanuit de visie dat we lokale mensen zoveel mogelijk betrekken bij het Bijbelvertaalwerk voor hun eigen taal. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een actieve betrokkenheid van de lokale bevolking bij het vertaalproces zorgt dat de uiteindelijke Bijbelvertaling beter gebruikt wordt. Meer informatie over de Bijbelvertaalschool is te vinden op: http://www.silpacific.org/training.

De Arammba wonen in een gebied in het Zuidwesten van Papoea-Nieuw-Guinea, in een afgelegen gebied. Er is in het verleden een start gemaakt met de vertaling van de Bijbel en enkele Bijbelboeken zijn al in gebruik, maar helaas kon het werk niet verder gaan. Een Arammba vertaler is toen zelf verder gegaan met een eerste (klad) vertaling van het hele Nieuwe Testament in het Arammba. Daarna hebben ze jaren lang gebeden om iemand die hen verder wilde helpen.