Anne (en Sake) Stoppels

Land

Oceanië / Papoea-Nieuw-Guinea

Taak

Vertaalwerk en alfabetiseringswerk

Uitzendende gemeente

Uitgezonden door verschillende PKN gemeentes in Nederland.

Rekeningnummer

NL55RABO0378306340 tnv Wycliffe Onobasulu Project

Gebedspunten

  • Bid dat de zes Onobasulu-medewerkers een hecht team zullen mogen blijven en door de gemeenschap vrijgesteld zullen worden van hun werk.
  • Bid voor wijsheid voor Anne die dit project op afstand begeleidt.

Meer informatie

Anne Dondorp werd in 1993 uitgezonden door de Haagse Pax Christikerk. Sinds 1997
coördineert Anne het vertaalwerk voor de Onobasulu taal. Het Onobasulu-volk is
rond 1960 ‘ontdekt’. Tot die tijd leefden zij in het stenen tijdperk. In de jaren zeventig
ontstond er een levende kerk door evangelisatiewerk van Papoea-Nieuw-Guineërs uit een
naburig volk. Op verzoek van deze kerk is er in 1997 een Bijbelvertaalproject gestart. Tot
haar huwelijk met Sake Stoppels in 2002 was Anne fulltime betrokken bij dit project.
Vanaf 2002 tot heden begeleidt zij het Onobasulu vertaal- en alfabetiseringswerk parttime
vanuit Nederland. Elk jaar gaat Anne voor een aantal weken naar Papoea-Nieuw-Guinea
om ter plekke het Bijbelvertaalwerk te ondersteunen.

Er zijn zes plaatselijke medewerkers; vier vertalers en twee alfabetiseringsmedewerkers.
Deze worden ondersteund vanuit het Onobasulu Project.

Updates vanuit Papoea-Nieuw-Guinea – februari 2020

Downloads

Filmmateriaal: